Φόρμα καταχώρησης Στοιχείων Νέου Πελάτη

Επωνυμία Επιχείρησης - Προσώπου (στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ) (*) (*) 'Ετος 'Ιδρυσης (για Επιχείρηση)
Δραστηριότητα Επιχείρησης (Για Επιχείρηση)  
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (Για Επιχείρηση) Α.Φ.Μ
Τηλέφωνα

Φαξ
Δ.Ο.Υ

Αλλη Δ.Ο.Υ (Παρακαλούμε συπληρώστε μόνο αν δεν βρίσκεται η Δ.Ο.Υ. σας στην προηγούμενη λίστα )
Κινητό Τηλέφωνο
Αρ.Δελτίου Ταυτότητος
Διεύθυνση (*) Ταχ.Κωδικός
(*)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)(*)
Δικτυακός Τόπος Εταιρείας
Πόλη
'Αλλη
(Παρακαλούμε συπληρώστε μόνο αν δεν βρίσκεται η πόλη σας στην προηγούμενη λίστα)
Επιθυμητό Ονομα Χρήστη (*) Επιθυμητός Κωδικός (*)
Τράπεζα 1 (Επωνυμία και Αριθμός Λογαριασμού)
Τράπεζα 2(Επωνυμία και Αριθμός Λογαριασμού)
Ανέβασμα Αρχείου (για επιχειρήσεις)